ĐỊNH GIÁ CHUNG CƯ VÀ CÁCH ĐẦU TƯ

GIÁ TRỊ CHUNG CƯ= Giá trị đất(1) + Giá trị công trình trên đất(2) + Giá cộng đồng(3) + Giá vận Hành(4) + Giá dồn cầu(5) (maketing) Đây chính là 5 yếu tố cấu thành giá trị của một dự án chung cư. Căn cứ vào các yếu tố trên để xác định việc mua … Đọc tiếp ĐỊNH GIÁ CHUNG CƯ VÀ CÁCH ĐẦU TƯ